CHILDRENS AND SPACE

Project/ Public furniture

Location/ Skopje

Year/ 2016

Status/ Realized project

Photography/Skopje Kreativa 2018

Team/ Authors: Dejan Ivanovski, Zoran Gjureski, Ekaterina Namiceva

 

Проектот „Дете и простор“ претставува просторна  инсталација за деца и мултифункионален елемент во јавен простор. Инсталацијата беше изведена и се наоѓа на зелениот простор пред објектот на МКЦ на улица Димитар Влахов 15, Скопје. Објектот се состои од челична конструкција со подести која претставува бариера кон улицата, на некој начин објектот претставува и безбедносна ограда која би ги заштитило децата од возилата кои се движат на улицата. Како дел од изведбата на проектот беа вклучени и студентите од катедрата за ентериер при Факултетот за арт и дизајн – ЕУРМ кои со менторите помогнаа да се постави оваа архитектура за деца. Преку проектот „Дете и простор“ авторите ја пренесуваат идејата за колективна одговорност и ги посочуваат младите за важноста и вредноста на добриот дизајн.

 

 

Leave a Reply