LECTURES

Faculty of Architecture - University "Ss. Cyril and Methodius" - Skopje Фотографии од излагањето на архитект Дејан Ивановски, кој во рамки на програмата Практископ имаше свое излагање на Скверот на…

Continue Reading
  • 1
  • 2