Youth Cultural Center 

Project/ Architecture

Location/ Skopje

Year/ 2019

Status/ In Progress

Team/ Authors: Dejan Ivanovski, Miroslav Pejovski, Josif Nikolovski

Проектот за санација на платото пред Младински Културен Центар-МКЦ предвидува неколку клучни интервенции и постапки преку кои би се направила интервенција на постоечката ситуација во партер,  а сепак би се зачувала автентичноста на местото по предвидената интервенција-санација.

Првиот чекор е замена на завршниот слој на партерот со нов материјал, само на местата каде што делови од платото се оштетени. Втората постапка е менување на конфигурацијата на седење околу скулптурата „Малиот приц”. Третата постапка е проширување и поврзување на предното плато пред кафетеријата со дворот и просторната инсталација Дете и простор. 

Leave a Reply