HOUSE |dd|

Project/ Architecture

Location/ Skopje

Year/ 2022

Status/ Project

Team/ Authors: Dejan Ivanovski, Simona Chingoska

Video: Ilija Simevski 

 

 

Објектот е лоциран во Добри Дол, општина Сопиште, во близина на Скопје.

Објектот е организиран и е поделен во два сегменти. Дневен и вечерен дел. 

Специфичноста на теренот ја позиционира куќата во два посебни дела и формира “L” форма. Куќата максимално ја апсорбира светлината и овозможува визура кон долот.

Влезната партија ги обединува овие два дела и преку скалишно јадро се развива на кат каде е позиционирана работната соба со поглед кон влезот во локацијата.

Во працелата постои и објект од минатото кој ќе послужи како магацин за опслужување и уредување на дворот.

Висината на новиот објект овозможува непречен поглед кон видиковците кои се достапни од парцелата.

Leave a Reply