Faculty of Architecture – University “Ss. Cyril and Methodius” – Skopje

Фотографии од излагањето на архитект Дејан Ивановски, кој во рамки на програмата Практископ имаше свое излагање на Скверот на АФС во среда, 21.11.2018. година.

Автор на фотографиите е Елена Фидановска.