Соработници:


Јован ивановски
ана ивановска
владимир десков
горан мицковски
елена пазарџиевска
MIGUEL GENTIL FERNÁNDEZ
MARTA BARRERA ALTEMIR
JAVIER CARO DOMÍNGUEZ
ивана топаловска
паолина милушева
павел вељановски
методија георгиев
александар врангаловски
елеонора поповска
ива димовска
климент патчев
андреј прошевски
гоце тикваровски
димитрис росикополус
хаземина радончиќ
мартин ефремовски
гордана цветковска
павле колеќески
мила димитровска
лилјана настова
марија треневска
бисера крцковска
александра пулевска
филип јовановски
александар андриевски
мартин пејоски
стефан ангеловски
марија стојановска
саше андријевски
милош ѓуроски
љубен трајаноски
албулена ризмани
димитра јовановска
мирослав пејовски
јосиф николовски
максим наумовски
СИМОНА ЧИНГОСКА
емилија стојаноска
виктор лазарески
емилија Алексијоска
Тамара иванова
димитар милев
анастасија ристеска
љубица ефтимова
фросина станковска

Дејан Ивановски (роден 1980 година) е архитект кој живее и работи во Скопје, Република Македонија.

Архитектонски факултет и постдипломски студии завршува на Универзитетот св. Кирил и Методиј во Скопје.

Својата кариера ја започнува како архитект во студиото Njiric+arhitekti  во Загреб, Република Хрватска. 

Го основа архитектонското студио Архитектри во 2009 година заедно со Ристо Аврамовски и Ана Бораниева.

Тој е претставник на Република Македонија на Архитектинското биенале во Венеција во 2008, 2010 и 2018 година.

Од 2007 година до денес работи на повеќе Универзитети како соработник од пракса каде постојано со студентите разменува знаење.

Добитник е на повеќе награди за својата работа за која внимава да биде логична, ненаметлива и поврзано со контекстот во кој егзистира.