Соработници:


Јован ивановски
ана ивановска
владимир десков
горан мицковски
елена пазарџиевска
MIGUEL GENTIL FERNÁNDEZ
MARTA BARRERA ALTEMIR
JAVIER CARO DOMÍNGUEZ
ивана топаловска
паолина милушева
павел вељановски
методија георгиев
александар врангаловски
елеонора поповска
ива димовска
климент патчев
андреј прошевски
гоце тикваровски
димитрис росикополус
хаземина радончиќ
мартин ефремовски
гордана цветковска
павле колеќески
мила димитровска
лилјана настова
марија треневска
бисера крцковска
александра пулевска
филип јовановски
александар андриевски
мартин пејоски
стефан ангеловски
марија стојановска
саше андријевски
милош ѓуроски
љубен трајаноски
албулена ризмани
димитра јовановска
мирослав пејовски
јосиф николовски
максим наумовски

Дејан Ивановски M.Arch

 

Роден е во 1980 година.

Во 2006 година е дел од архитектонското студио на Њирич+архитекти во Загреб, Република Хрватска.

Претставник е на Република Македонија на архитектонското биенале во Венеција во 2008, 2010 и 2018 година.

Го води архитектонското студио АРХИТЕКТРИ формирано во 2009 година (заедно со Ристо Аврамовски и Ана Бораниева)

Добитник е на повеќе награди за својата работа на полето на архитектонскиот дизајн, индустриски дизајн и ентериер.

Од 2007 до 2018 работи како стручен соработник на Факултетот за архитектура- Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје.

Моментално работи како насловен  доцент на Факултетот за Арт и Дизајн при Европски Универзитет – Република Македонија.